Köp biljetter

Helsingfors internationella balettävling äger rum på Finlands nationalopera och -balett 30.5.– 6.6.2022. Biljettförsäljningen till Helsingfors internationella balettävling börjar på hösten 2021 i Nationaloperans och -balettens nätbutik och kundbetjäning. Biljetterna till de inhiberade uppvisningarna år 2020 gottgörs. 

Helsingfors internationella balettävling har uppskjutits för att hejda coronavirusets spridning. Meningen var att denna i ordningen nionde tävling skulle ha arrangerats på Finlands nationalopera och -balett 1 – 8 juni 2020. Balettävlingens nya tidpunkt kommer att försöka fastslås så snart som möjligt. Läs mer.

Nationaloperan och -baletten returnerar biljettlikviden till kundkontot på nätbutiken oopperabaletti.fi. Om så önskas kan återbetalningen även ske på kreditkortet eller bankkontot. Noggranna anvisningar finns på adressen oopperabaletti.fi.

Vänligen observera, att på grund av situationen är det rusning till Operans kundtjänst. Det säkraste sättet att få svar är att skicka ett e-postmeddelande till adressen liput@opera.fi.