Aktuellt

Anmälningen har börjat

Anmälningen har börjat den 1 november 2019 och pågår till den 17 januari 2020.

Sökande ska fylla i en ansökningsblankett och bifoga alla bilder och dokument och 100-euro deltagaravgift som krävs inom utsatt tid. Uttagningen sker huvudsakligen på basis av insänd video. Deltagarna väljs av HIBC:s uttagningskommitté i början av våren 2020. 

Läs mer och anmäla dig på sidan http://ibchelsinki.fi/sv/attend/

Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling hedrar minnet av sin grundare Doris Laine

Helsingfors internationella balettävling arrangeras nu för nionde gången på huvudscenen vid Finlands nationalopera och -balett 1 – 8 juni 2020.  Tävlingen grundades år 1988 av professor Doris Laine (1931–2018) som hade en lång karriär bakom sig som prima ballerina på Nationalbaletten och senare som aktiv kulturpolitiker och främjare av danskonstens ställning. Den 31 oktober 2019 har exakt 88 år förflutit sedan Laines död.

Bild: Roni Rekomaa

Idén att grunda en internationell balettävling i Finland fick Doris Laine, då hon själv deltog som jurymedlem vid balettävlingarna i Moskva, Jackson och Varna.  Av Helsingfors stad, kulturfonderna och affärslivet fick den driftiga Laine det nödvändiga understöd som krävdes för att arrangera en balettävling också i Helsingfors. Tävlingen år 2020 hedrar arvet efter sin grundare med ett nytt pris som bär hennes namn, Doris Laine-priset, som beviljas en blivande stjärna med exceptionell konstnärlig begåvning. Pristagaren väljs av tävlingens jury. Prissumman är 12 000 euro och den har donerats till tävlingen av Jenny och Antti Wihuris fond. Läs mer on HIBC 2020 priser. 

Med åren har Helsingfors internationella balettävling blivit en av de mest prestigefulla tävlingarna i världen. Nationalbalettens senare konstnärliga ledare Jorma Uotinen, Dinna Björn, Kenneth Greve och Madeleine Onne har vidareutvecklat tävlingen. Med kvalitativt högststående arrangemang och jurymedlemmar som hör till de främsta inom balettvärlden garanterar tävlingen de unga begåvningarna en veckas studieresa till balettens och dansens högsta topp.  En framgång vid Helsingfors internationella balettävling har fungerat som språngbräda för många internationella stjärndansare. Till dem hör bland andra Yimeng Sun, Maria Baranova, Iana Salenko och Marian Walter. Läs mer om vinnarna av HIBC. 

Namnen på de dansare som accepterats till tävlingen år 2020 publiceras i februari.

Styrelseordförande för Helsingfors internationella balettävling är professor Jorma Uotinen och viceordförande dansaren och koreografen Minna Tervamäki. Läs mer om föreningen. 

Ytterligare uppgifter: Tävlingens generalsekreterare Paula Ranto, tfn 050 452 24 09, paula.ranto@ibchelsinki.fi

Bilder från tävlingen och på Doris Laine av Mila Kajas-Virtanen, tfn 040 530 54 00 mila.kajas@ibchelsinki.fi

Aktuellt

Biljettförsäljning till HIBC 2020 har börjat

Biljetter till Helsingfors internationella balettävling 2020 säljs av Finlands Nationalopera och -balett. Biljetter kan köpas via Operans och Balettens kundtjänst, Stockmann och oopperabaletti.fi-webbutik. 

Biljettpriser varierar från 35 till 85 euro. Under 20-åringar, studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga och civiltjänstgörare är berättigade till biljetter till förmånspris. Förmånliga biljetter finns enbart till de första omgångarna och semifinalerna i Almisalen. Antalet biljetter till förmånspris är begränsat. Det finns också biljettpakett. 

Se Operans och Balettens kundstjänstens öppetider på oopperabaletti.fi.

Aktuellt

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020 är publicerad. 

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020 är publicerad. Madeleine Onne, balettschef för Finlands nationalbalett, är juryns ordförande. De övriga jurymedlemmarna är Nina Ananiashvili, Frank Andersen, Patrick Armand, Julio Bocca, Jorma Elo, Cynthia Harvey, Feng Ying och Miyako Yoshida. Läs mer om jurymedlemmarna på sidan Juryn. 

Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling förnyas

Helsingfors internationella balettävling arrangeras på Finlands nationalopera och -balett nu för nionde gången 1.–8.6.2020. Tävlingen förnyar sig djärvt och stärker samtidigt sitt goda anseende bland de internationella balettävlingarna.

”Deltagarna i Helsingfors internationella balettävling är i åldern 15–25-år och de tillhör därmed generation Z. De lever i en visuell värld och därmed var tiden mogen att förnya tävlingens visuella framtoning, mission och ansökningsprocess”, berättar tävlingens generalsekreterare Paula Ranto. Den nya visuella framtoningen lyfter fram balettens rörelse och tävlingens anda med en modig approach. ”Vi vill betona balettens skönhet, fulländade rörelser och energi. Utmärkande för balettkonsten då den är som bäst är stor känsla, starkt uttryck och extrem teknisk förmåga”, säger designern Tessa Helle som förnyat den visuella framtoningen.

 

I tävlingens nya framtoning syns tre unga dansare från Finlands nationalbalett: Yimeng Sun, Benjamin Kuefler och Felipe Domingos. Den fjärde dansaren Erika Pastel har nyliga fullbordat sin utbildning vid Nationaloperans Balettläroanstallt och kommer i fortsättningen att dansa i Norska Nationalbalettens ungdomsgrupp. Bilderna är tagna av fotografen Ofer Amir med stöd av Minna Tervamäki, danseuse étoile och koreograf.  Framtoningens solgula färg leker med den finländska försommarens kännetecken: solrosen som blommar överallt.

 

HIBC 2020 vill med sin nya strategi förstärka sitt kunnande som organisatör av världens bästa internationella balettävling. I den energiska atmosfären i Helsingfors bereds de unga dansarna en möjlighet att nå toppen och samtidigt att vara med om en djupgående studieresa i dansens värld. ”Helsingfors internationella balettävling har en brett entusiasmerande mission: vi kan alla utvecklas och bli vinnare som deltagare i tävlingen, som passionerade dansentusiaster eller som nya vänner av genren”, säger Marja-Liisa Pollari som svarar för den strategiska planeringen.

Ordförande för juryn vid tävlingen år 2020 är Madeleine Onne, balettchef för Finlands nationalbalett. “Till juryn kallas några av ledarna för de bästa balettskolorna och -kompanierna i världen. Med hjälp av deras yrkeskunskap kan vi upptäcka framtidens klaraste stjärnor”, säger Onne. Tävlingen arrangeras av föreningen för Helsingfors internationella balettävling, vars ordförande är Jorma Uotinen och vice ordförande Minna Tervamäki. Anmälningen till tävlingen börjar i november 2019 och dansarna antas huvudsakligen på basis av uppvisningar på video. Även biljettförsäljningen till tävlingen börjar under hösten 2019.

Kontakt:

Generalsekreterare Paula Ranto
paula.ranto@ibchelsinki.fi
+358 50 4522409

www.ibchelsinki.fi

Aktuellt

Ordförande för juryn – Madeleine Onne

Madeleine Onne, konstnärlig ledare för Finlands nationalbalett, är ordförande för juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020. De övriga jurymedlemmarna kommer att presenteras senare.

“Som balettchef konstnärlig ledare för Finlands nationalbalett sedan augusti 2018 glädjer jag mig mycket över det nära samarbetet mellan Nationalbaletten och balettävlingen. Ett betydande internationellt dansevenemang på denna nivå ger den finländska danskonsten oumbärlig internationell synlighet”, säger Madeleine Onne.

“Internationella tävlingar har ett betydande inflytande på unga dansare: de öppnar dörrarna till kända kompanier och ger blivande stjärndansare värdefull inspiration.”  

“Helsingfors internationella balettävling har genom åren befäst sin ställning bland de mest uppskattade internationella tävlingarna. Sedan det blev officiellt fastslaget att jag börjar arbeta i Helsingfors, har jag fått flera uppskattande kommentarer från kolleger i Korea, Kanada, Nya Zealand och Australien. Ledare inom balettvärlden har uttryckt sin beundran för HIBC och det exemplariska sätt tävlingen organiserats.“

Bland tidigare vinnare i HIBC finns många framgångsrika premiärdansare, såsom Iana Salenko (Staatsballett Berlin), Jurgita Dronina (Canada National Ballet) Daniil Simkin (American Ballet Theatre och Staatsballett Berlin) och Jeffrey Cirio (American Ballet Theatre), m.fl. 

“Jag var själv jurymedlem i HIBC år 2012 och anställde seniorklassens guldmedaljör Candice Adea som en av de ledande dansarna i Hong Kong-baletten”, säger Madeleine Onne vidare. 

“Helsingfors internationella balettävlings mål är inte enbart att vara en språngbräda för unga dansare. Under de senaste åren har tävlingen också höjt sin internationella profil genom att erbjuda utbildning åt alla deltagare. Med tävlingens motto ”Ni blir alla vinnare” betonar organisatörerna tävlingens utbildande syfte. Alla unga dansare kommer inte upp på prispallen, men de timmar under vilka de tränat och förberett sig för tävlingen ger vanligen den största nyttan och är någonting som de kommer att minnas som en unik period i sin karriär.”

Alla tävlande får också undervisning på högsta nivå och får delta i workshoppar under hela sin vistelse i Helsingfors så länge tävlingen varar.

“I denna värld av datorer och stillasittande aktiviteter för barn och unga vuxna och i en tid då kulturen anses viktigare än någonsin, hoppas jag att denna “juvel” bland världens balettävlingar får fortsätta sin mission”, betonar Madeleine Onne.

Läs mer om Madeleine Onne

Fotografi: Stefan Bremer

Aktuellt

Paula Ranto koordinerar HIBC 2020

Paula Ranto har utnämnts till generalsekreterare för Helsingfors internationella balettävling. Följande tävling arrangeras i början av juni 2020.

“Helsingfors internationalla balettävling blir ett av de mest intressanta och inspirerande evenemangen i Helsingfors stad under 2020. Kulturlivet i Helsingfors växer i snabb takt och väcker intresse världen runt. Balett och dans är mer aktuella än någonsin och jag är övertygad om att en unik Helsingforsanda kommer att råda vid HIBC 2020.”

Paula Ranto är en professionell kulturarbetare som har arbetat vid många kulturfestivaler samt även på Finlands nationalopera och -balett.

“Som konst- och kulturentusiast och professionell kommunikatör ser jag HIBC som en unik chans att skapa en ny anda inte bara för tävlingen och därmed alla deltagare utan även för staden Helsingfors samt våra partners. Jag är övertygad om att konst och kultur kommer att bli viktigare än någonsin i samhället”, säger Paula.

Generalsekreterarens roll är att koordinera HIBC-tävlingen. Paula Ranto är den första kontaktpersonen för de tävlande, representanter för olika media, samarbetspartners och därtill alla andra med stort intresse för tävlingen. Generalsekreteraren har nära samarbete med HIBC:s styrelse, den frivilliga arbetskraften, sponsorerna och samarbetspartners, liksom även med alla dem som är med om att skapa HIBC-andan.

“HIBC är en internationellt högt uppskattad och välorganiserad balettävling som badar i den nordiska sommarens magiska ljus. HIBC i hjärtat av Helsingfors är definitivt en plats som det lönar sig att besöka i början av juni 2020.”

Kontakt