Tietosuojaseloste

Päivitetty 19.11.2019

Rekisterinpitäjä

HELSINGIN KANSAINVÄLINEN BALETTIKILPAILU -YHDISTYS RY, Bulevardi 23–27, 00180 Helsinki, puh: 050 452 2409, e-mail: info@ibchelsinki.fi 

Yhteyshenkilö

Emilia Rantalaiho, emilia.rantalaiho@ibchelsinki.fi

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhteiden hoitaminen (markkinointi ja tiedottaminen), kannatusjäsenrekisterin ylläpitäminen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden ja kilpailijoiden tietojen käsitteleminen kilpailun järjestämiseksi. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen uutiskirjeen tilauksen yhteydessä ja kannatusjäseneksi liityttäessä (tietosuoja-asetus 6 artiklan 1a-kohta). Rekisteröidyn ilmoittautuessa vapaaehtoiseksi tai kilpailijaksi käsittely perustuu sopimussuhteeseen (tietosuoja-asetus 6 artiklan 1b-kohta).

Käsiteltävät henkilötiedot

Uutiskirjeen tilaajien ja kannatusjäsenien osalta  etunimi, sukunimi, postiosoite ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisten ja kilpailijoiden osalta edellä mainittujen tietojen lisäksi Helsingin kansainväliselle balettikilpailulle ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot, kuten yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, työkokemus ja kokemus balettikilpailuista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään henkilön tilatessa uutiskirjeen tai ilmoittautuessa kannatusjäseneksi, vapaaehtoiseksi tai kilpailijaksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen nimetyt edustajat, jotka käsittelevät tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkastuspyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@ibchelsinki.fi. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@ibchelsinki.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin sekä muuta suoramarkkinointia ja markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tietojen säilyttäminen

Mikäli uutiskirjeen vastaanottaja esittää toiveen uutiskirjeen lähettämisen lopettamisesta tai mikäli henkilö haluaa lopettaa kannatysjäsenyytensä tai perua ilmoittautumisensa vapaaehtoiseksi tai kilpailijaksi, poistetaan tiedot rekisteristä eikä niitä säilytetä myöskään rekisterin ulkopuolisissa tietokannoissa.

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.