Tervehdys Jorma Uotiselta, HIBC:n pitkäaikaiselta puheenjohtajalta

17.5.2022

Helsingin kansainvälisellä balettikilpailulla on jo vuosikymmenten historia ja siksi se on ottanut ja saanut keskeisen paikan kansainvälisten balettikilpailujen eturivissä. Kilpailu on tullut tunnetuksi ja saanut kiitosta erinomaisista järjestelyistä ja tanssijoiden huolenpidosta ja sillä on upeat puitteet Suomen kansallisoopperan tiloissa.


Kuva: Niclas Mäkelä

Kilpailu motivoi ja opettaa yksittäistä tanssijaa sitoutumaan, viemään suunnitelmaansa eteenpäin ja valmistautumaan päämäärätietoisesti kilpailuun. Kilpailu antaa mahdollisuuden esittäytyä laajemmalle yleisölle ja arvovaltaiselle tuomaristolle. Kilpailun kautta tanssijalle voi avautua uusia työtehtäviä ja siihen osallistuminen kehittää tanssijan kasvua taiteilijaksi.

Kilpailun seuraaminen avaa katsojalle väylän tanssin monimuotoiseen maailmaan, opettaa näkemään erot tanssijoiden tulkinnoissa ja tuo ennen kaikkea iloa ja jännitystä. Kilpailu vahvistaa Helsingin kaupungin kulttuurista profiilia ja herättää laajempaa kiinnostusta kaupungin kulttuuritarjontaa kohtaan. Kilpailu vahvistaa Suomea merkittävien kulttuuritapahtumien ja korkealuokkaisten taidekilpailujen maana.

Kun tanssija ilmestyy näyttämölle kiinnitän huomioni ensin koko olemukseen, vartalon mittasuhteisiin, läsnäoloon ja keskittymiseen. Liikkeen tarkka ja täsmällinen artikulaatio, musikaalisuus ja jokin selittämätön sisäinen säteily määrittävät lopulta suorituksen. Haluan tulla yllätetyksi ja valloitetuksi.

Jorma Uotinen
Professori
Helsingin kansainvälisen balettikilpailu -yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja