Delta

Ansökningstiden till Helsingfors Internationella Balettävling 2022 börjar in november 2021.

Tävlingsreglerna kommer att uppdateras på hösten 2021.