Kom med i HIBC-gemenskapen

HIBC 2022 organiseras av Föreningen Helsingfors internationella balettävling.

Styrelseordförande är Jorma Uotinen och viceordförande är Minna Tervamäki. Jorma och Minna hör till de mest kända professionella förgrundsfigurerna inom finländsk balett och dans. Inom kulturlivet i Helsingfors och i hela landet håller balett och dans på att få en allt viktigare betydelse.

HIBC har en inspirerad, begåvad och motiverad grupp frivilliga. Om du är intresserad att delta i HIBC:s gemenskap, kan du skriva in dig på HIBC:s postlista och följa oss på Facebook och Instagram.

Balettävlingen skulle inte vara möjlig utan det inspirerande stödet från våra sponsorer och understödare. HIBC:s långvariga samarbetspartners är Helsingfors stad, Undervisnings- och kulturministeriet, Finska kulturfonden, Jane och Aatos Erkkos fond samt många andra fonder som har gjort HIBC till en av de mest uppskattade internationella balettävlingarna.

Bliv sponsor