Kom med i HIBC-gemenskapen

HIBC 2022 organiseras av Föreningen Helsingfors internationella balettävling.

Styrelseordförande är Minna Tervamäki. Hon är en av de mest kända professionella förgrundsfigurerna inom finländsk balett och dans. Inom kulturlivet i Helsingfors och i hela landet håller balett och dans på att få en allt viktigare betydelse.

HIBC har en inspirerad, begåvad och motiverad grupp frivilliga. Om du är intresserad att delta i HIBC:s gemenskap, kan du skriva in dig på HIBC:s postlista och följa oss på Facebook och Instagram.

Balettävlingen skulle inte vara möjlig utan det inspirerande stödet från våra sponsorer och understödare. HIBC:s långvariga samarbetspartners är Helsingfors stad, Undervisnings- och kulturministeriet, Finska kulturfonden, Jane och Aatos Erkkos fond samt många andra fonder som har gjort HIBC till en av de mest uppskattade internationella balettävlingarna.

Bliv sponsor