Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling har ett gott rykte

I diskussion med Madeleine Onne
Balettchef för Finlands nationalbalett och ordförande för juryn år 2022

Madeleine Onne med Abigail Sheppard.
Bild: Stefan Bremer

Vilken betydelse har Helsingfors internationella balettävling i balettvärlden?

Tävlingen har ett otroligt gott rykte: både ungdomarna och deras föräldrar känner sig trygga här. Inte bara för att Finland och Helsingfors är en säker plats överhuvudtaget. Tävlingen är också välorganiserad och man ser till ungdomarnas bästa.

Det finns också tillräckligt med balettsalar i Operahuset för att ge alla dansare plats, boende är förberett, och det brukar vara förstklassiga jurymedlemmar. Vi är i Operahuset, på samma ställe under hela tävlingen. Det är unikt!

Vad tror du att en balettävling har för betydelse för deltagare?

Idag är det viktigt att bli sedd, inte bara av jurymedlemmar. Dom ungdomar som är bra får ju oftast någon form av erbjudande. När jag satt i juryn 2012 och representerade Hong Kong Ballet anställde jag Candice Adea, som vann första priset som senior.

Egentligen är själva förberedelsen det allra viktigaste är, det arbete man gör, det kan ju ingen någonsing ta bort ifrån dessa ungdomar. Att få jobba nära och intensivt med en coach och ha ett mål, är ju alltid mera inspirerande än att bara jobba för jobbandets skull.

Dagens ungdomar är också så smarta att bygga upp sina nätverk under tävlingen och många gånger håller de livet ut!

Vilken betydelse har tävlingen för staden Helsingfors?

Jag upplever nu när jag har arbetat i många olika kontinenter och städer, att kulturintresset i Finland är ovanligtt stort. Man ser alla dessa fantastiska kulturbyggnaderna som ligger i det här området vid Tölöviken.

Att fokusera på dans i en tid när vi talar om att vi vill sudda ut gränser, att alla skall känna sig välkomna oavsedd kultur och språk, då är dans någonting fantastiskt. Att ha en stor danstävling, där just fokus läggs på att att vi alla är lika oavsett vilket språk, religion, hudfärg eller kultur vi har, är jätteviktigt för Finland och Helsingfors!

Vad handlar det om att tävla i konst?

Det kan man ju egentligen inte, det är ju så subjektivt (leende). Men bortsätt från det: vissa saker kan man ju mäta. Man kan ju mäta om individen klarar dom tekniska uppgifterna, den delen är ju rättvis precis som i skridskoåkning och höjdhoppning. och you name it.

Men sen tillkommer det här artistiska, som naturligtvis är otroligt subjektivt. Jurymedlemmarna kommer ju från jordens alla hörn och har stor erfarenhet, och det dom letar efter är ju inte alltid en färdig produkt, utan potentialen i den unga dansaren. Därför kan man tävla. Man kan hitta möjligheterna som man kanske annars inte skulle hitta.

Och de här ungdomar kanske får chans att arbeta med ett nytt kompani eller ny skola som dom inte hade haft möjlighet till annars, samtidigt får skolor möjlighet att visa att dom kan träna unga dansare till framtida proffs.

Finns det en framtid för sådana tävlingar?

Vi människor verkar villa ju tävla om allt, t.o.m. i tv-program, där man kan tävla om vem som blir kär i vem. Vi vill ha vinnare och stjärnor.

Och inför en tävling har ju alla jobbat, och därför finns det inga förlorare.

Text: Heidi Almi

Madeleine Onne med Yimeng Sun och Lucas Jerkander.
Bild: Stefan Bremer

 

 

Aktuellt

Redo för Helsingfors internationella balettävling 2022

Förberedelserna för Helsingfors internationella balettävling 2022 på gång

Hur står det till med förberedelserna inför Helsingfors internationella balettävling?

Frågan besvaras av Minna Tervamäki, viceordförande för Föreningen Helsingfors internationella balettävling.

Förberedelserna inför Helsingfors internationella balettävling är i full gång. Vi hoppas att så många som möjligt får uppleva en alla tiders tävling för unga balettdansare i Nationaloperans och Nationalbalettens utrymmen 30.5–6.6.2022. I Helsingfors har vi en härlig chans att se balettens framtid och dess kommande stjärnor.

Pandemin har begränsat undervisningen, träningen och föreställningarna på många sätt på olika håll i världen. För unga dansare ger Helsingfors internationella balettävling en mångsidig möjlighet att visa upp sin begåvning. För en ung balettdansare innebär beslutet att anmäla sig till tävlingen alltid tilltagande träningsmotivation och mera ambition. Utöver de efterlängtade framgångarna är en balettävling alltid full av överraskningar.

En hurudan balettävling kan vi se fram emot?
Under tidigare år har Helsingfors internationella balettävling fått beröm för sin utomordentliga organisation och sin inspirerade anda. Många har beskrivit tävlingen som en studieresa, där man kan vinna på många sätt. De tävlande lär sig mycket av varandra. Varje deltagare i denna tävling kan också lita på att hens förmåga och koreografi kommer att bedömas mångsidigt.

Balettävlingen arrangeras i Finlands nationaloperas och -baletts ståtliga utrymmen. Deltagarna får uppträda på husets scener sporrade av en entusiastisk publik.  Även repetitionerna sker i operahusets egna träningssalar. Under tävlingen arrangeras också ett flertal tillfällen för utbildning och annan träning.

De 15–25-åriga balettdansarnas energi och glädje omges av den tidiga sommarens fräscha och gröna natur. Tölöviken är en exceptionellt vacker och inspirerande kulturmiljö att träna och tävla i, att koppla av, bilda nätverk, få undervisning och nya vänner. Helsingfors kaféer och sommarterrasser står öppna i stadskvarteren, parkerna och vid havsstränderna. Bäst av allt är att det är så lätt att cykla till alla ställen.

Vid Helsingfors internationella balettävling är det nära till alla evenemang och hotell. Därför är det så lätt och tryggt för de tävlande, för juryn, understödjare, publiken och hela organisationen att delta i verksamheten.

Helsingfors är allt som allt en fascinerande kulturstad och under sommaren 2022 hör Helsingfors internationella balettävling till stadens mest inspirerande evenemang i världsklass. Jag är övertygad om att vi under tävlingen 2022 kommer att få njuta av en unik nyskapande stämning.  

Hur ser balettens framtid ut efter pandemin?

Balettdansarna har visat sin styrka under pandemin. Tack vare starkt engagemang och disciplin har de orkat träna i sina egna hem, på gårdar och i parker. När det gäller träning är balettdansarna otroligt skapande och påhittiga. Det är utmärkt att så många har arrangerat virtuell träning tillsammans och delat med sig på sociala medier. På så sätt har många uppmuntrats till att träna!

Jag har stor beundran för alla unga balettdansares uthållighet inför pandemins utmaningar. Balettkonsten har skapat befriande ögonblick av glädje runt om i världen. Baletten har en stark klassisk tradition och samtidigt en förmåga att förnya sig på många sätt.  Baletten hör universellt till de mest inspirerande formerna av kultur i vår tid.   

När börjar ansökningstiden för deltagare?
Ansökningstiden till Helsingfors internationella balettävling 30.5–6.6.2022 börjar enligt nuvarande planer i november 2021. Vi kommer att informera om hur planerna avancerar på våra webbsidor ibchelsinki.fi och i våra nyhetsbrev.

När börjar biljettförsäljningen?

Även biljettförsäljningen till alla föreställningar jämte Galan under Helsingfors internationella balettävling börjar på hösten 2021.  Vi informerar om en noggrannare tidsplan i alla våra kanaler och våra nyhetsbrev. Ni är alla välkomna att med iver följa med och uppmuntra våra unga balettdansare.

Text: Marja-Liisa Pollari

Balettdansaren, koreografen och mångkonstnären Minna Tervamäki gläder sig åt hur påhittiga många av de unga balettdansarna har visat sig vara då det gäller träning och val av kanal att uppträda i under pandemin.
Fotografi: Minna Hatinen

Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling arrangeras år 2022

Helsingfors internationella balettävling äger rum på Finlands nationalopera och -balett 30.5.– 6.6.2022. Balettävlingen arrangeras nu för nionde gången och inbjuder till Helsingfors ca ett hundra dansare från olika håll i världen i åldern 15–25 år.  

”Förberedelsena för HIBC 2022 är redan på god väg. Vi har nya idéer och inspirerande samarbetsmodeller som gör det möjligt att ytterligare förbättra evenemangets redan höga nivå”, säger Jorma Uotinen, ordförande för Föreningen Helsingfors internationella balettävling. ”År 2022 fyller Finlands nationalbalett ett hundra år. Det är en stor glädje för oss att vara med och bidra med högklassig balett och dansglädje till den finländska danskonstens jubileum”, säger Uotinen.  

Den nionde internationella danstävlingen i Helsingfors senarelades p.g.a. coronavirus­pandemin. Ursprungligen var avsikten att arrangera tävlingen 1–8 juni 2020. Uttagningen för tävlingen som nu flyttats två år framåt arrangeras på nytt. Tävlingsbyrån är särskilt i kontakt med de dansare som accepterats till evenemanget år 2020. Ansökningstiden till tävlingen börjar på hösten 2021. Exakta uppgifter om söktiden och ansökningsproceduren ges senare.

Biljettförsäljningen till Helsingfors internationella balettävling börjar på hösten 2021 i Nationaloperans och -balettens nätbutik och kundbetjäning. Biljetterna till de inhiberade uppvisningarna år 2020 gottgörs. Noggranna direktiv finns på adressen ibchelsinki.fi/sv/biljetter

Professorn och prima ballerinan Doris Laine-Almi (1931–2018) grundade Helsingfors internationella balettävling år 1984 och den anses fortfarande höra till de mest prestigefulla internationella balettävlingarna i världen. Den arrangeras ungefär vart fjärde år och har fungerat som språngbräda för många internationella toppdansare.

Senaste nytt om Helsingfors internationella balettävling finns på evenemangets webbsidor på adressen ibchelsinki.fi/sv/nyheter

Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling skjuts upp

Helsingfors internationella balettävling har uppskjutits för att hejda coronavirusets spridning. Meningen var att denna i ordningen nionde tävling skulle ha arrangerats på Finlands nationalopera och -balett 1 - 8 juni 2020. 

Enligt Jorma Uotinen, styrelseordförande för föreningen Helsingfors internationella balettävling rf, ledde prognosen för epidemin både i Finland och på annat håll i världen till att den enda ansvarsfulla lösningen var att skjuta upp tävlingen: “De tävlandes, domarnas, publikens, och balettävlingens personals samt alla frivilliga medverkandes hälsa är nu det allra viktigaste.”

Balettävlingens nya tidpunkt kommer att försöka fastslås så snart som möjligt. Nationaloperan och -baletten returnerar biljettlikviden till kundkontot på nätbutiken oopperabaletti.fi. Om så önskas kan återbetalningen även ske på kreditkortet eller bankkontot. Noggranna anvisningar finns på adressen ibchelsinki.fi/sv/biljetter/.

“Det har varit en glädje att följa med hur vårt evenemang har inspirerat såväl tävlande som vänner av danskonst överallt i världen. Vi är övertygade om att Helsingfors internationella balettävling kommer att blir ett storartat evenemang trots att tidpunkten framflyttas”, säger balettävlingens generalsekreterare Paula Ranto.

Helsingfors internationella balettävling som grundades år 1984 av professor Doris Laine-Almi (1931–2018) hör till de allra största internationella balettävlingarna på högsta möjliga nivå. Till tävlingen 2020 hade 89 dansare antagits från 23 länder.

Nyheter om tävlingen finns på evenemangets webbsidor på adressen ibchelsinki.fi/sv/nyheter/.

Aktuellt

Koronavirusepidemin i Finland

Mera information följer så snabbt som möjligt.

För att hindra spridningen av koronavirusepidemin kommer alla föreställningar vid Finlands nationalopera och -balett att inställas tills den 14 april. Nationaloperan och -baletten startar samarbetsförhandlingar. Efter förhandlingarna kommer vi att informera om föreställningar senare på våren.

Aktuellt

Deltagarna har valts till balettävlingen

Helsingfors internationella balettävling har antagit 89 dansare från 23 länder. Av dem representeras Finland av sju dansare. Tävlingen som nu arrangeras för nionde gången går av stapeln på Finlands Nationaloperas scen 1–8 juni.

Professor Doris Laine-Almi (1931–2018), som grundade Helsingfors internationella balettävling år 1984, hör till världens mest högtstående och internationellt största balettävlingar. Dess goda rykte har spritt sig över världen; om detta vittnar antalet ansökningar och deras höga nivå som sökt sig till årets tävling.

- Sökarna var synnerligen jämstarka och uttagningskommittén hade den utmanande uppgiften att gå igenom 147 ansökningar. Kandidaterna hade förberett sina ansökningar med videoclip synnerligen noggrant. Bland de finländska dansarna som valts bland ansökningarna skiljde sig de unga till sin fördel. Allt som allt kom drygt 20 ansökningar av vilka en tredje del blev valda, berättar Paula Ranto, generalsekreteraren för Helsingfors internationella balettävling.

Finländare med i juniorserien

Dansarna deltar antingen i juniorserien från åldern 15–19 eller i seniorserien 20–25 år. Bland de finländska dansarna valdes denna gång enbart dansare i juniorserien. Bland dem studerar Viivi AholaMarina HartikainenMatilda KokoraAnni Martinsen och Edith Stenvall vid Finlands nationaloperas och -balettskolas Balettläroanstalt. Till tävlingen accepterades därtill Erika Pastel, som för närvarande studerar vid Norska nationalbalettens ungdomsgrupp samt Pinja Rissanen från Seinäjoki, som studerar vid den legendariska Vaganova balettakademin i S:t Petersburg. Tävlingserfarenhet har i år bland annat redan Ahola och Rissanen, som båda fick pris som de bästa i sin ålderskategori i den riksomfattande balettävlingen som organiserades i Helsingfors i februari.

Bland dansarna i ungdomsgruppen i Finlands nationalopera och -balett deltar i juniorgruppen också Yuka Masumoto som representerar Japan och Violetta Keller som representerar Tyskland. I seniorserien ses Nationalbalettens italienska dansare Alfio Drago, som tävlar som Violetta Kellers partner.

Från första omgångarna till finalerna och galan

Tävlingen börjar i Almisalen med fem dagar långa första omgångar och mellan omgångar, av vilka bara de bästa dansarna går vidare till finalerna som sker på huvudscenen. Vid tävlingarna tolkar dansarna både klassisk balett och nutidsdans. Den 8 juni uppträder de mest framgångsrika dansarna i en kulminerande galaföreställning, varvid tävlingens prisutdelning sker.

Förutom ära och berömmelse belönas Helsingfors internationella balettävlings dansare med penningpremier, vars sammanlagda värde är över 100 000 euro. Tävlingens största priset på 20.000 € är Jane Erkko Grand Prix som donerats till tävlingen av Jane och Aatos Erkko stiftelse och Doris Laine-priset ur Jenny och Antti Wihuris fond till ett värde av 12 000 euro.

Juryns ordförande är Finlands nationalbaletts konstnärliga ledare Madeleine Onne. Tävlingen arrangeras av föreningen Helsingfors internationella balettävling rf, vars ordförande är professor Jorma Uotinen och viceordförande dansaren-koreografi Minna Tervamäki. Tävlingen arrangerades föregående gång år 2016.

Läs mer om deltagarna

Aktuellt

Mehiläinen Sports Hospital partners with HIBC 2020

Mehiläinen Sports Hospital will be in charge of the medical services provided at the ninth Helsinki International Ballet Competition. 

The Helsinki International Ballet Competition, organised for the ninth time, will take place on 1‒8 June 2020 at the Finnish National Opera and Ballet. Young top dancers from around the world compete in both classical ballet and contemporary dance in the competition, organised at four-year intervals. For the first time, Mehiläinen Sports Hospital will be responsible for the medical services provided at the competition.

– It is great to be involved in this competition and provide support to competitors through Mehiläinen Sports Hospital’s high-quality services. Our objective is to prevent injuries and ensure that all the participants can enjoy competition days which are as healthy as possible, says Mikko Kirjavainen, Chief of Sports Medicine at Mehiläinen Sports Hospital.

– Ensuring competitors’ health and wellbeing is extremely important for the Helsinki International Ballet Competition. Ballet is extremely demanding in all respects, and such a competition may pose a tough challenge for young dancers. We are very glad to have Mehiläinen Sports Hospital as our partner – we can rely on high-quality medical care being available for our competitors and volunteers easily and at close range, should an accident happen, says Paula Ranto, Secretary General of the competition.

Medical services are provided for dancers participating in the competition, and the competition organisation’s volunteers in case of sudden illness or injury. The services cover first aid by a physician and physiotherapist at the competition venue. If necessary, further treatment can be arranged at Mehiläinen.

Dr Kirjavainen of Mehiläinen Sports Hospital will support the competitors with his solid expertise in dance.

– Ballet and contemporary dance are close to my heart. They are a combination of music, rhythm, art and elite sports. I have followed ballet for the past 10 years as the trusted physician for ballet, says Kirjavainen. – I have experience in this competition as a physician in the previous competitions. It will be great to follow the skilful, beautiful performances of the young dancers and provide support through my expertise. I’m looking forward to returning to the competition as a representative of Mehiläinen Sports Hospital, he says.

Mehiläinen Sports Hospital’s physician and physiotherapist will be on call at the competition venue in the evenings when the competition is occurring. During the medical centre opening hours, competitors requiring physiotherapy will be sent to Mehiläinen Sports Hospital’s Töölö clinic, if necessary.

Aktuellt

Can art be a competition?

"Competitions are sources of inspiration, networking and friendship, despite their rivalrous setting"

The Helsinki International Ballet Competition will begin on 1 June 2020 for the ninth time. But can art ever be a competition? We posed the question to Minna Tervamäki, a former étoile ballet dancer who currently works as a choreographer and multidisciplinary dance professional. 

Metric or temporal measures, of course, don’t apply to art competitions. This means their results can never represent an absolute truth. Nor does success in a competition necessarily translate into a successful future career. 

– It’s all about a single performance in a single moment in time, not the entire genre of ballet with its myriad roles. A competition obviously gives an idea of the competitor’s skills, but a performance is not quantifiable. Personal likes, dislikes and interpretations are always involved in ballet, just like in ballroom dancing. The judges can choose certain assessment criteria, but it’s still a matter of preferences, Tervamäki muses.

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture: Susan Tuulosniemi

Still, for a dance professional, competitions are intensely interesting events, as they are full of the explosive energy and enthusiasm of youth.  

For young dancers, competitions provide an excellent opportunity to develop and grow. They require working towards a clear goal and rehearsing major ballet roles that still remain unreachable professionally. 

– As a young competitor I would rehearse key scenes fromThe Sleeping Beautyand Swan Lake. When I got to perform them later on, my body had already memorised them. Competitions were important processes that gave me personal coaching and guidance, Tervamäki says.

Competitions also enable young dancers to observe other competitors’ performances and different approaches to ballet from around the world.

– Competitions are sources of inspiration, networking and friendship, despite their rivalrous setting. 

Written by Marita Kokko

Translated by Anna Kurkijärvi-Willans

Aktuellt

The language of dance is universal

There are no linguistic barriers when it comes to dance, as its language is shared by all of humanity. Neither can there be a single correct interpretation of dance, as everyone is free to translate it in their own way.

 – This is exactly why dance is so fascinating, says Minna Tervamäki, a choreographer and multidisciplinary dance professional with a long career as an étoile ballet dancer.

According to Tervamäki, dance as a form of expression and interaction is deeply ingrained in us all. It’s a universal language, one of the oldest in the world. 

She emphasises the positive effect of dance on brain health and physiology. It also improves our ability to focus and handle stress.

Classical ballet is typified by extreme precision of form and movement. It’s fine-tuned to the last detail, and reaching the top requires many years of work. 

– Ballet combines physical and artistic expression, which are in turn fused with music, Tervamäki explains. 

Ballets like The Sleeping Beautyor The Snow Queenhave very clear storylines. However, the more abstract works revolve around a certain ambience or emotion. 

– You can’t put these works into words, just like you can’t always find words to describe your own mood or emotions. That doesn’t make them any less real. 

Tervamäki points out how dance appeals to us on different levels, many of them unconscious. 

– You don’t need to understand every emotional process you go through. Just let it come to you and feel it. You’re close to a magical experience that doesn’t have a rational explanation. 

Minna Tervamäki’s life still revolves around dance and choreography, and the way the two can be combined with other art forms. She has always been fascinated by expression that brings movement and music together. 

– It’s clear that dance is very demanding as a hobby and profession, both mentally and physically. It takes a lot, but it has also given me so many incredible moments and experiences. That’s why I carry on dancing, because I really enjoy it. I enjoy my everyday work and rehearsing.

Dancer and choreographer Minna Tervamäki took part in many ballet competitions in her youth. Today she is the Vice Chair of the Board for the Helsinki International Ballet Competition. Picture: Minna Hatinen

 

 

 

 

 

An ambience of passion and excitement

The Helsinki International Ballet Competition will be organised for the ninth time this year, beginning on 1 June. 

Minna Tervamäki sees ballet competitions as an easy introduction to the genre, as performers and works change in quick succession. The excitement and passion in the air remind her of athletics championships. For a first time visitor, a competition can be a revelation that ballet isn’t remote and alien after all. Instead of staying for the duration, it’s possible to just pop in too.

– Ballet isn’t that extraordinary in the end. Ballet competitions radiate with the energy and enthusiasm of extremely skilful young competitors who are really giving their all. I personally love the wow factor that you get in their performances. 

The audience plays an important role in encouraging the young dancers. Without the audience there would be no competitions, and no opportunity for the young people to have their progress evaluated.

The International Ballet Competition will take place at Helsinki’s Opera House. The grandeur of the location is emphasised by the stunning beauty of the Töölönlahti bay and park in the early summer. 

 – Despite its splendour, the Opera House is very welcoming. It’s the ideal setting for rooting for your favourites who perform under intense pressure.

Written by Marita Kokko

Translated by Anna Kurkijärvi-Willans

Aktuellt

Anmälningen har börjat

Anmälningen har börjat den 1 november 2019 och pågår till den 31 januari 2020.

Sökande ska fylla i en ansökningsblankett och bifoga alla bilder och dokument och 100-euro deltagaravgift som krävs inom utsatt tid. Uttagningen sker huvudsakligen på basis av insänd video. Deltagarna väljs av HIBC:s uttagningskommitté i början av våren 2020. 

Läs mer och anmäla dig på sidan http://ibchelsinki.fi/sv/attend/

Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling hedrar minnet av sin grundare Doris Laine

Helsingfors internationella balettävling arrangeras nu för nionde gången på huvudscenen vid Finlands nationalopera och -balett 1 – 8 juni 2020.  Tävlingen grundades år 1988 av professor Doris Laine (1931–2018) som hade en lång karriär bakom sig som prima ballerina på Nationalbaletten och senare som aktiv kulturpolitiker och främjare av danskonstens ställning. Den 31 oktober 2019 har exakt 88 år förflutit sedan Laines död.

Bild: Roni Rekomaa

Idén att grunda en internationell balettävling i Finland fick Doris Laine, då hon själv deltog som jurymedlem vid balettävlingarna i Moskva, Jackson och Varna.  Av Helsingfors stad, kulturfonderna och affärslivet fick den driftiga Laine det nödvändiga understöd som krävdes för att arrangera en balettävling också i Helsingfors. Tävlingen år 2020 hedrar arvet efter sin grundare med ett nytt pris som bär hennes namn, Doris Laine-priset, som beviljas en blivande stjärna med exceptionell konstnärlig begåvning. Pristagaren väljs av tävlingens jury. Prissumman är 12 000 euro och den har donerats till tävlingen av Jenny och Antti Wihuris fond. Läs mer on HIBC 2020 priser. 

Med åren har Helsingfors internationella balettävling blivit en av de mest prestigefulla tävlingarna i världen. Nationalbalettens senare konstnärliga ledare Jorma Uotinen, Dinna Björn, Kenneth Greve och Madeleine Onne har vidareutvecklat tävlingen. Med kvalitativt högststående arrangemang och jurymedlemmar som hör till de främsta inom balettvärlden garanterar tävlingen de unga begåvningarna en veckas studieresa till balettens och dansens högsta topp.  En framgång vid Helsingfors internationella balettävling har fungerat som språngbräda för många internationella stjärndansare. Till dem hör bland andra Yimeng Sun, Maria Baranova, Iana Salenko och Marian Walter. Läs mer om vinnarna av HIBC. 

Namnen på de dansare som accepterats till tävlingen år 2020 publiceras i februari.

Styrelseordförande för Helsingfors internationella balettävling är professor Jorma Uotinen och viceordförande dansaren och koreografen Minna Tervamäki. Läs mer om föreningen. 

Ytterligare uppgifter: Tävlingens generalsekreterare Paula Ranto, tfn 050 452 24 09, paula.ranto@ibchelsinki.fi

Bilder från tävlingen och på Doris Laine av Mila Kajas-Virtanen, tfn 040 530 54 00 mila.kajas@ibchelsinki.fi

Aktuellt

Biljettförsäljning till HIBC 2020 har börjat

Biljetter till Helsingfors internationella balettävling 2020 säljs av Finlands Nationalopera och -balett. Biljetter kan köpas via Operans och Balettens kundtjänst, Stockmann och oopperabaletti.fi-webbutik. 

Biljettpriser varierar från 35 till 85 euro. Under 20-åringar, studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga och civiltjänstgörare är berättigade till biljetter till förmånspris. Förmånliga biljetter finns enbart till de första omgångarna och semifinalerna i Almisalen. Antalet biljetter till förmånspris är begränsat. Det finns också biljettpakett. 

Se Operans och Balettens kundstjänstens öppetider på oopperabaletti.fi.

Aktuellt

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020 är publicerad. 

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020 är publicerad. Madeleine Onne, balettschef för Finlands nationalbalett, är juryns ordförande. De övriga jurymedlemmarna är Nina Ananiashvili, Frank Andersen, Patrick Armand, Julio Bocca, Jorma Elo, Cynthia Harvey, Feng Ying och Miyako Yoshida. Läs mer om jurymedlemmarna på sidan Juryn. 

Aktuellt

Helsingfors internationella balettävling förnyas

Helsingfors internationella balettävling arrangeras på Finlands nationalopera och -balett nu för nionde gången 1.–8.6.2020. Tävlingen förnyar sig djärvt och stärker samtidigt sitt goda anseende bland de internationella balettävlingarna.

”Deltagarna i Helsingfors internationella balettävling är i åldern 15–25-år och de tillhör därmed generation Z. De lever i en visuell värld och därmed var tiden mogen att förnya tävlingens visuella framtoning, mission och ansökningsprocess”, berättar tävlingens generalsekreterare Paula Ranto. Den nya visuella framtoningen lyfter fram balettens rörelse och tävlingens anda med en modig approach. ”Vi vill betona balettens skönhet, fulländade rörelser och energi. Utmärkande för balettkonsten då den är som bäst är stor känsla, starkt uttryck och extrem teknisk förmåga”, säger designern Tessa Helle som förnyat den visuella framtoningen.

 

I tävlingens nya framtoning syns tre unga dansare från Finlands nationalbalett: Yimeng Sun, Benjamin Kuefler och Felipe Domingos. Den fjärde dansaren Erika Pastel har nyliga fullbordat sin utbildning vid Nationaloperans Balettläroanstallt och kommer i fortsättningen att dansa i Norska Nationalbalettens ungdomsgrupp. Bilderna är tagna av fotografen Ofer Amir med stöd av Minna Tervamäki, danseuse étoile och koreograf.  Framtoningens solgula färg leker med den finländska försommarens kännetecken: solrosen som blommar överallt.

 

HIBC 2020 vill med sin nya strategi förstärka sitt kunnande som organisatör av världens bästa internationella balettävling. I den energiska atmosfären i Helsingfors bereds de unga dansarna en möjlighet att nå toppen och samtidigt att vara med om en djupgående studieresa i dansens värld. ”Helsingfors internationella balettävling har en brett entusiasmerande mission: vi kan alla utvecklas och bli vinnare som deltagare i tävlingen, som passionerade dansentusiaster eller som nya vänner av genren”, säger Marja-Liisa Pollari som svarar för den strategiska planeringen.

Ordförande för juryn vid tävlingen år 2020 är Madeleine Onne, balettchef för Finlands nationalbalett. “Till juryn kallas några av ledarna för de bästa balettskolorna och -kompanierna i världen. Med hjälp av deras yrkeskunskap kan vi upptäcka framtidens klaraste stjärnor”, säger Onne. Tävlingen arrangeras av föreningen för Helsingfors internationella balettävling, vars ordförande är Jorma Uotinen och vice ordförande Minna Tervamäki. Anmälningen till tävlingen börjar i november 2019 och dansarna antas huvudsakligen på basis av uppvisningar på video. Även biljettförsäljningen till tävlingen börjar under hösten 2019.

Kontakt:

Generalsekreterare Paula Ranto
paula.ranto@ibchelsinki.fi
+358 50 4522409

www.ibchelsinki.fi

Aktuellt

Ordförande för juryn – Madeleine Onne

Madeleine Onne, konstnärlig ledare för Finlands nationalbalett, är ordförande för juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020. De övriga jurymedlemmarna kommer att presenteras senare.

“Som balettchef konstnärlig ledare för Finlands nationalbalett sedan augusti 2018 glädjer jag mig mycket över det nära samarbetet mellan Nationalbaletten och balettävlingen. Ett betydande internationellt dansevenemang på denna nivå ger den finländska danskonsten oumbärlig internationell synlighet”, säger Madeleine Onne.

“Internationella tävlingar har ett betydande inflytande på unga dansare: de öppnar dörrarna till kända kompanier och ger blivande stjärndansare värdefull inspiration.”  

“Helsingfors internationella balettävling har genom åren befäst sin ställning bland de mest uppskattade internationella tävlingarna. Sedan det blev officiellt fastslaget att jag börjar arbeta i Helsingfors, har jag fått flera uppskattande kommentarer från kolleger i Korea, Kanada, Nya Zealand och Australien. Ledare inom balettvärlden har uttryckt sin beundran för HIBC och det exemplariska sätt tävlingen organiserats.“

Bland tidigare vinnare i HIBC finns många framgångsrika premiärdansare, såsom Iana Salenko (Staatsballett Berlin), Jurgita Dronina (Canada National Ballet) Daniil Simkin (American Ballet Theatre och Staatsballett Berlin) och Jeffrey Cirio (American Ballet Theatre), m.fl. 

“Jag var själv jurymedlem i HIBC år 2012 och anställde seniorklassens guldmedaljör Candice Adea som en av de ledande dansarna i Hong Kong-baletten”, säger Madeleine Onne vidare. 

“Helsingfors internationella balettävlings mål är inte enbart att vara en språngbräda för unga dansare. Under de senaste åren har tävlingen också höjt sin internationella profil genom att erbjuda utbildning åt alla deltagare. Med tävlingens motto ”Ni blir alla vinnare” betonar organisatörerna tävlingens utbildande syfte. Alla unga dansare kommer inte upp på prispallen, men de timmar under vilka de tränat och förberett sig för tävlingen ger vanligen den största nyttan och är någonting som de kommer att minnas som en unik period i sin karriär.”

Alla tävlande får också undervisning på högsta nivå och får delta i workshoppar under hela sin vistelse i Helsingfors så länge tävlingen varar.

“I denna värld av datorer och stillasittande aktiviteter för barn och unga vuxna och i en tid då kulturen anses viktigare än någonsin, hoppas jag att denna “juvel” bland världens balettävlingar får fortsätta sin mission”, betonar Madeleine Onne.

Läs mer om Madeleine Onne

Fotografi: Stefan Bremer