Juryn vid Helsingfors internationella balettävling

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020 är publicerad. 

Juryn vid Helsingfors internationella balettävling år 2020 är publicerad. Madeleine Onne, balettschef för Finlands nationalbalett, är juryns ordförande. De övriga jurymedlemmarna är Nina Ananiashvili, Frank Andersen, Patrick Armand, Julio Bocca, Jorma Elo, Cynthia Harvey, Feng Ying och Miyako Yoshida. Läs mer om jurymedlemmarna på sidan Juryn.