Helsingfors internationella balettävling arrangeras år 2022

Helsingfors internationella balettävling äger rum på Finlands nationalopera och -balett 30.5.– 6.6.2022. Balettävlingen arrangeras nu för nionde gången och inbjuder till Helsingfors ca ett hundra dansare från olika håll i världen i åldern 15–25 år.  

”Förberedelsena för HIBC 2022 är redan på god väg. Vi har nya idéer och inspirerande samarbetsmodeller som gör det möjligt att ytterligare förbättra evenemangets redan höga nivå”, säger Jorma Uotinen, ordförande för Föreningen Helsingfors internationella balettävling. ”År 2022 fyller Finlands nationalbalett ett hundra år. Det är en stor glädje för oss att vara med och bidra med högklassig balett och dansglädje till den finländska danskonstens jubileum”, säger Uotinen.  

Den nionde internationella danstävlingen i Helsingfors senarelades p.g.a. coronavirus­pandemin. Ursprungligen var avsikten att arrangera tävlingen 1–8 juni 2020. Uttagningen för tävlingen som nu flyttats två år framåt arrangeras på nytt. Tävlingsbyrån är särskilt i kontakt med de dansare som accepterats till evenemanget år 2020. Ansökningstiden till tävlingen börjar på hösten 2021. Exakta uppgifter om söktiden och ansökningsproceduren ges senare.

Biljettförsäljningen till Helsingfors internationella balettävling börjar på hösten 2021 i Nationaloperans och -balettens nätbutik och kundbetjäning. Biljetterna till de inhiberade uppvisningarna år 2020 gottgörs. Noggranna direktiv finns på adressen ibchelsinki.fi/sv/biljetter

Professorn och prima ballerinan Doris Laine-Almi (1931–2018) grundade Helsingfors internationella balettävling år 1984 och den anses fortfarande höra till de mest prestigefulla internationella balettävlingarna i världen. Den arrangeras ungefär vart fjärde år och har fungerat som språngbräda för många internationella toppdansare.