Barbora Kohoutková

Balettmästare vid Tjeckiens nationalbalett, internationell gästlärare, Gyrotonic® och Gyrokinesis® instruktör, ägare till Art of Movement Studio

Vinnare av Grand Prix och första pris i juniorklassen 1995


Barbora Kohoutková, IBC Helsinki, 1995

Vad betydde Helsingfors internationella balettävling för dig?

Helsingfors internationella balettävling var en vändpunkt i mitt liv. Den satte riktningen för min balettkarriär och skapade en alltjämt fortgående kontakt mellan mig och Finlands nationalbalett. 

Jag var bara 16 år gammal, då jag deltog i tävlingen som redan då var min femte tävling. På basis av min erfarenhet var tävlingen i Helsingfors en av de bäst organiserade och mest professionella upplevelser som jag varit med om. Juryn bestod av några av balettvärldens stora ikoner. Jag fick träffa Maija Plisetskaja som senare inbjöd mig att dansa vid hennes 70-årsjubileum i Moskva och S:t Petersburg. Och så mötte jag även juryns ordförande Jorma Uotinen, som då var chef för Finlands nationalbalett. Genast efter tävlingen erbjöd han mig ett kontrakt som premiärdansör vid Nationalbaletten.

Tack vare detta erbjudande beslöt jag mig för att fullborda de två återstående årskurserna av mina studier vid Prags danskonservatorium på ett år. Jag var 17 år gammal då jag slutförde studierna och träffade avtal med Nationalbaletten. Min första roll var en dröm som gick i uppfyllelse: Julia i John Crankos balett Romeo och Julia. Med sina konstnärliga visioner och sin stora personlighet var Jorma en av de bästa balettchefer jag haft i min karriär.

Det var en ära att få mottaga första pris och Grand Prix som belöning för hårt arbete och dedikation.


Barbora Kohoutková

Hur ser du på balettävlingars betydelse för unga dansare?

Det är oerhört viktigt för unga dansare att delta i tävlingar. 

Naturligtvis är det förberedande arbetet inför tävlingen viktigt, men av största betydelse är det också att under tävlingen få bekanta sig med tävlande, lärare och dansare från hela världen, liksom även olika balettskolor och stilar, samt ta del av övningar och workshops som ordnas under tävlingen och få utnyttja Nationaloperans och -balettens enastående faciliteter.

Allt detta är av stor betydelse och utgör viktiga erfarenheter för en dansare som vill ha framgång i sitt yrke som balettdansare och konstnär.

Text: Heidi Almi