Delta

Tävlingen

  • Helsingfors internationella balettävling 2022 arrangeras på Finlands nationalopera och -balett 30.5–6.6.2022. Galaföreställningen och prisutdelningen arrangeras måndagen den 6.6.2022. Bekanta dig med tidsplanen.

  • Tävlingen har två klasser: juniorer i åldern 15-19 år då tävlingen börjar 30.5.2022 och seniorer i åldern 20–25 då tävlingen börjar 30.5.2022. Tävlingen är öppen för deltagare av alla nationaliteter.

  • Tävlingens repertoar består av klassisk balett och nutida dansverk. Bekanta dig med tävlingens regler.

  • Vi erbjuder de tävlande hotellinkvartering (i dubbelrum) nära Nationalbaletten. Därtill arrangerar vi övningstimmar dagligen.

  • Bekanta dig med tävlingens jurymedlemmar och tävlingens priser.

  • De tävlandes säkerhet är viktig för oss. Vi följer noggrant de lokala myndigheternas direktiv och rekommendationer för att förebygga coronaexponering. Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterad information på sina sidor med bl.a. de officiella resedirektiven. Läs om ett tryggt besök på Finlands nationaloperas och -balett.

Ansökan

  • Tävlingen ansökningstid börjar 1.11.2021 och slutar 20.3.2022.

  • Sökande bör fylla i en elektronisk ansökningsblankett, leverera alla dokument som erfordras i ansökningsblanketten inklusive en videoinspelning för kvalificering och betala en deltagaravgift om 100 euro innan ansökningstiden löper ut. Observera att ansökningsblanketten endast finns till förfogande på engelska.

  • Uttagningen av tävlande sker huvudsakligen utgående från videoinspelningarna.

  • Namnen på de dansare som valts till tävlingen publiceras senast 31.3.2022.

Ytterligare uppgifter: info@ibchelsinki.fi