Juryn

Ordförande för juryn
Madeleine Onne, balettschef för Finlands nationalbalett

Nina Ananiashvili, prima ballerina, chef för Georgiska statsbaletten
Frank Andersen, producent i Bournonvillebaletter
Julio Bocca, lärare, coach
Jorma Elo, residenskoreograf för Boston Ballet
Feng Ying, chef för Kinesiska nationalbaletten