Regler

Helsingfors internationella balettävlings regler

I Organisatör                                          

Föreningen Helsingfors internationella balettävling r.f. arrangerar Helsingfors internationella balettävling (Helsinki International Ballet Competition) för nionde gången 30.5–6.6.2022 på Finlands nationalopera och -balett.

II Tävlingsklasser                                                      

Juniorer, ålder 15–19 år, då tävlingen börjar 30.5.2022.
Seniorer, ålder 20–25 år, då tävlingen börjar 30.5.2022.

De tävlande kan delta antingen som solister eller med en partner. Tävlande som deltar med en partner kan höra till samma eller olika åldersklass och partnern behöver inte vara tävlande. Ingen åldersgräns gäller för icke tävlande partner. 

Tävlande bedöms personligt, separat i bägge åldersklasserna, flickor och pojkar samt damer och herrar separat.

III Anmälan och kvalificering

Anmälan till tävlingen sker via hemsidorna (www.ibchelsinki.fi). En länk till en elektronisk anmälningsblankett öppnas den 1.11.2021.

Till anmälan bör en videoinspelning fogas för kvalificering. Tävlande framför på videon två variationer och paren en pas de deux (adagio, variationer och coda) ur den klassiska balettrepertoaren som fastslagits i punkt VIII. Övriga bestämmelser gällande videoinspelningen finns på anmälningsblanketten.

Anmälningstiden löper ut den 20.3.2022. Försenade eller ofullständiga anmälningar beaktas icke.

Anmälningsavgiften till tävlingen är 100 euro som inte returneras.

Tävlingens organisatör har tillsatt en nämnd som fattar beslut om kvalificering utifrån videoinspelningarna och dokumenten som bifogats till ansökan. Antagningsbesked till tävlingen sänds före den 31.3.2022.

Till Helsingfors internationella balettävling antas utan prekvalificering tävlande som vunnit Grand Prix eller första, andra eller tredje pris i någon av de följande internationella balettävlingarnas senaste upplaga: The International Ballet Competition in Moscow, Prix de Lausanne, USA International Ballet Competition, Varna International Ballet Competition och Youth America Grand Prix of New York Finals (Tampa Finals 2021).

IV Bestämmelser gällande tävlingsbidragens programuppgifter och musikinspelningar

Tävlingsbidragens programuppgifter och musikinspelningar bör sändas till organisatören i form av musikfiler senast den 15.4.2022. 

Närmare föreskrifter om programuppgifterna och musikinspelningarna finns på anmälningsblanketten.  

V Tävlandes inkvartering och resor

Tävlande och deras partner får gratis inkvartering på hotell i delade dubbelrum under tävlingen 29.5–7.6.2022. Varje tävlande arrangerar och betalar själv sina resor till Helsingfors och tillbaka. De som behöver visum till Finland måste själva sköta sin visumansökan.

VI Tävlingens ordningsföljd

Tävlingens ordningsföljd bestäms genom lottdragning vid öppningsceremonin i Almisalen i Operahuset 29.5.2022. Vid öppningen bör varje tävlande vara personligen närvarande eller till lottningen sända en representant som är försedd med fullmakt. Ordningsföljden förblir densamma ända till slutet av tävlingen. För par bestäms ordningsföljden av den kvinnliga deltagarens nummer.

VII Tävlingens tidtabell

Tävlingen har tre omgångar och en gala, som är offentliga tillställningar. 

Första omgången 31.5–1.6.2022, Almisalen
Till första omgången antas ca 60–80 deltagare.
 
Andra omgången 2–3.6.2022, Almisalen
Till andra omgången antas ca 40 deltagare. 
 
Final 4–5.6.2022, Huvudscenen
Till finalen antas ca 20 deltagare.

Gala och prisutdelning, 6.6.2022, Huvudscenen

VIII Tävlingens repertoar

Tävlingens repertoar består av nedanstående klassisk balettrepertoar samt nutida dansverk. De nutida dansverkens koreografi bör innehålla element som klart skiljer sig från den klassiska balettens teknik. Samma verk ur en klassisk balett eller ett nutida dansverk får inte framföras i två olika omgångar. 

Den klassiska balettrepertoaren:

Bajadären
Gamzatti, akt II/akt IV
Skuggornas rike, solovariationer
Solor, akt II

The Cavalry Halt
Alla variationer
Marias och Peters pas de deux

Coppélia
Alla variationer
Swanildas och Franz’ pas de deux, akt III

Korsaren
Alla variationer
Medoras och Slavinnans pas de deux, akt I
Slavinnans och Köpmannens pas de deux, akt II

Don Quijote
Kitri, akt I
Kitri, akt III
Dryadernas drottning, akt II
Dulcinea, akt II
Cupido, akt II
Basilio, akt III
Kitris och Basilios pas de deux, akt III

Esmeralda
Alla variationer
Dianas och Acteons pas de deux
Grand pas de deux

La Fille mal gardée
Alla variationer
Lisas och Colins pas de deux, akt II
Blomsterfesten i Genzano
Alla variationer
Pas de deux

Giselle
Giselle, akt I
Variationer ur Bond-pas de deux, akt I
Myrtha, akt II
Albrecht, akt II
Bond-pas de deux, akt I
Giselles och Albrechts pas de deux, akt II

Napoli
Pas de six, variationer
Grand pas Classique
Alla variationer
Pas de deux

Harlequinade
Alla variationer
Pas de deux

Nötknäpparen
Sockerfen, akt II
Prinsen, akt II
Sockerfens och Prinsens pas de deux, akt II

Paquita
Alla variationer

Faraos dotter
Alla variationer

Raymonda
Alla variationer
Raymondas och Jean de Briennes pas de deux, akt III

Satanella
Alla variationer
Pas de deux, karneval i Venedig

Prinsessan Törnrosa
Prinsessan Aurora, akt I
Prinsessa Aurora, akt III
Prins Désiré, akt II
Prins Désiré, akt III
Prinsessan Florine, akt III
Fågel Blå, akt III
Syrenfen, prolog
Syrenfen, akt III
Prinsessan Florines och Fågel Blås pas de deux, akt III
Prinsessan Auroras och Prins Désirés pas de deux, akt III

Svansjön
Odette, akt II
Odile, akt III
Siegfried, akt I
Siegfried, akt III
Pas de trois, variationer, akt I
Odiles och Siegfrieds pas de deux, akt III

La Sylphide
James, akt I
James, akt II

Talisman
Alla variationer
Pas de deux 

Paris i flammor
Alla variationer
Pas de deux

Första omgången
Deltagarna framför två variationer ur den ovannämnda klassiska balettrepertoaren.

Andra omgången 
Deltagarna framför ett solonummer och paren en duett ur ett nutida dansverk, vars koreografi är gjord efter år 2006. Uppvisningens längd 2,5–4 minuter.

Final
Deltagarna framför två variationer och paren två pas de deux ur den ovannämnda klassiska balettrepertoaren eller från 1800-talet eller 1900-talet med en längd på högst 13 minuter. Därtill framför deltagaren samma kväll ett solo och paren en duett ur ett nutida dansverk, vars koreografi är gjord efter år 2010. Uppvisningens längd får vara 2,5–6 minuter.

IX Internationell jury

Den internationella juryn utnämns av organisatören. Ordförande för den internationella juryn är den konstnärliga chefen för Finlands nationalbalett och därtill ingår utländska och finländska medlemmar. 

Den internationella juryn bedömer varje deltagare individuellt. Ingen jurymedlem får ge poäng åt en deltagare som är närstående eller som jurymedlemmen instruerat inför tävlingen eller som arbetar eller studerar vid ett dansinstitut som leds av jurymedlemmen.

X Pris

I tävlingen utdelas följande pris:

Jane Erkko Grand Prix
€ 20 000

Doris Laine-priset
€ 12 000

Juniorer (flickor och pojkar separat)
I pris € 5 000
II pris € 3 500
III pris € 2 000

Seniorer (damer och herrar)
I pris € 10 000
II pris € 7 000
III pris € 5 000

Koreografipris 
€ 5 000

För koreografiprisen bedöms de nutida dansverk som framförts i andra omgången och finalen. 

Juryn kan fördela priserna mellan flera vinnare, förutom Jane Erkko Grand Prix och Doris Laine-priset. Juryn är inte skyldig att dela ut alla priser och kan också dela ut andra priser och stipendier. 

Helsingfors internationella balettävling vill understödja den fortsatta konstnärliga utvecklingen för dem som haft framgång i tävlingen och hjälpa dem att avancera i karriären. Tävlingens pristagare erbjuds möjlighet att uppträda vid en galauppvisning för unga dansare som arrangeras år 2024 av Helsingfors internationella balettävling.

XI Prisutdelning och gala

Priserna delas ut 6.6.2022 i samband med galauppvisningen. Samtliga deltagare och par som antagits till finalen förbinder sig att uppträda utan ersättning i samband med prisutdelningen och galan. De nummer som framförs vid galan väljs ur deltagarnas repertoar av organisatören och juryn. 

XII Samtycke och rättigheter

Tävlande och deras partners bör på anmälningsblanketten ge sitt samtycke till att överlåta nödvändiga personuppgifter till organisatören (GDPR).

Tävlande bör på anmälningsblanketten försäkra sig ha rätt att framföra de nutidsdansverk som de valt.  

Tävlande och deras partners bör på anmälningsblanketten ge sitt samtycke till organisatörens obegränsade rätt att fotografera, videoinspela, televisera och filma tävlingsbidragen samt editera tävlingsbidragen, dela bilder och delar av tävlingsbidragen på webbsidor, i sociala medier och andra informationsnätverk under en obegränsad tid utan att betala ersättning till de tävlande eller deras partners eller till uppvisningarnas koreografer.

XIII Andra bestämmelser gällande de tävlande 

Om tävlande, som samtidigt är partner till en annan tävlande, faller ut ur tävlingen, förbinder sig denna tävlande att vid behov medverka som partner i tävlingens senare omgångar, i prisutdelningen och galauppvisningen. 

Tävlande och deras partners ansvarar själva för sina kostymer och sin makeup.

Tävlande och deras partners svarar själva för sitt försäkringsskydd.

XIV Tolkning av reglerna

Dessa reglers originalspråk är finska. Eventuella konflikter löses utgående från den finska versionen. I fall av force majeure avgörs situationen av organisatören.