Reglemente

Kvalificering, ansökan och program

Regler gällande kvalificering, ansökningsprocessen och tävlingsprogram.

Kvalificering

Tävlingen är öppen för dansare oberoende av nationalitet. 
Juniorklassen: ålder 15 till 19 då tävlingen börjar (1.6.2020) 
Seniorklassen: ålder 20 till 25 då tävlingen börjar (1.6.2020) 
Deltagarna kommer att bedömas individuellt i sin åldersklass, män och kvinnor separat. 

De tävlande kan delta som solister eller som par.

 • Par kan bildas av manlig och kvinnlig deltagare i samma eller olika åldersklass.
 • En deltagare kan uppträda med tävlande eller med icke tävlande partner. 
 • För icke tävlande partner finns inga åldersbegränsningar.
 • De som väljer att uppträda som par får inte inkludera solonummer i vare sig deras klassiska eller nutida program i semifinalen eller i finalen (omgång II och III). De måste uppträda med samma partner och alltid som ett par alltigenom dessa två sista omgångar i tävlingen.
 • I fall av force majeure kan efter bedömning en ny icke tävlande partner inbjudas delta.  

 

Ansökan

Sökande ska fylla i en ansökningsblankett och bifoga alla bilder och dokument som krävs inom utsatt tid.
Uttagningen sker huvudsakligen på basis av insänd video.
Deltagarna väljs av HIBC:s uttagningskommitté i början av våren 2020. Vänligen observera att ansökningsavgift inte återgäldas om sökande inte nomineras att tävla.

Videokrav
Det är viktigt att videoinspelningen är av tillräckligt hög teknisk kvalitet. 
Videoinspelningar som inte fyller dessa krav tas inte till granskning. 
Solisterna skall leverera två variationer som väljs ur den klassiska repertoaren på bifogad förteckning.
Paren skall leverera ett pas de deux som väljs ur den klassiska repertoaren på bifogad förteckning.
De måste framföra hela sitt pas de deux inklusive variationerna och codan.
Inspelningen bör helst vara gjord med den partner som är med i tävlingen men kan också vara med någon annan. 

Vid inspelningen skall dansaren filmas direkt framifrån med hela kroppen i bild och på lämpligt avstånd.
Editerade och klippta videor accepteras inte.
Videor av live föreställningar accepteras inte.
Klädsel på videon:

 • Damer: ljusröda trikåer som täcker ben och fötter, tåspetsskor och en trikådräkt vars färg skiljer sig tydligt från studions bakgrund. 
 • Män: svart eller grå trikå som täcker ben och fötter, en enfärgad skjorta vars färg skiljer sig tydligt från studions bakgrund.
 • Inga kostymer, kjolar eller repetitionstutuer.

 

Automatiskt godkända
HIBC accepterar automatiskt dansare som har vunnit en guldmedalj (första pris) eller Grand Prix vid följande internationella balettävlingar:

 • Jackson
 • Moskva
 • YAGP:s final i New York (solister)
 • Prix de Lausanne
 • Varna

 

Tävlingsprogram

Tävlingens program består av klassisk och nutida repertoar. Tävlingen har tre omgångar eller ronder. Vissa tävlande kommer att elimineras efter första och andra omgången (uttagningen och semifinalen) och bara utvalda tävlande går vidare till följande omgång.
Första omgången (uttagning) i Almisalen
Alla tävlande framför två (2) variationer som väljs ur den klassiska repertoaren på bifogad förteckning.
Andra omgången (semifinal) i Almisalen:
Ett (1) nutida solonummer eller duett som visar upp tekniska element som tydligt avviker från den traditionella balettvokabulären, längd minst 2,5 minuter och högst 5 minuter.  
Tredje omgången (final) i Huvudsalen

 1. Solisterna framför två (2) variationer och paren ett (1) pas de deux ur den klassiska repertoaren från 1800- eller 1900-talet, längd högst 13 minuter.  
 2. Solisterna framför ett (1) samtida solo och paren en (1) duett med en koreografi skapad efter år 2005, längd minst 2,5 minuter och högst 6 minuter.

Dansarna får inte upprepa vare sig ett klassiskt eller nutida dansnummer i en senare omgång.

 • Deltagarnas ordningsföljd på scenen bestäms genom lottdragning.
 • Juniorerna uppträder först i varje omgång. 
 • Den tävlande behåller alltid sitt eget ordningsnummer.
 • I ett pas de deux eller en duett tillämpas den kvinnliga partnerns nummer.
 • Om en tävlande som även är partner till en annan tävlande elimineras måste hen gå med på att fortsätta att uppträda som partner i de följande omgångarna, vid prisutdelningen och vid galaföreställningen.
 • Tävlande måste själva förse sig med klädsel och smink.
 • Överenskommelse om användning av rekvisita måste träffas på förhand med HIBC.
 • Tävlande får inte använda oljebaserade kroppsfärger eller målfärger.
 • Det är förbjudet att uppträda naken.

 

Reglemente

Framträdande, bedömning och hälsa

Regler gällande framträdande på scenen, musik, uppföranderätt och royalty, prisuppvisning och gala, bedömning, tävlandes hälsa och harts.

 

Framträdande på scenen

 • Deltagarnas ordningsföljd på scenen bestäms genom lottdragning.
 • Juniorerna uppträder först i varje omgång. 
 • Den tävlande behåller alltid sitt eget ordningsnummer.
 • I ett pas de deux eller en duett tillämpas den kvinnliga partnerns nummer.
 • Om en tävlande som även är partner till en annan tävlande elimineras måste hen gå med på att fortsätta att uppträda som partner i de följande omgångarna, vid prisutdelningen och vid galaföreställningen.
 • Tävlande måste själva förse sig med klädsel och smink.
 • Överenskommelse om användning av rekvisita måste träffas på förhand med HIBC.
 • Tävlande får inte använda oljebaserade kroppsfärger eller målfärger.
 • Det är förbjudet att uppträda naken.

 

Musik

 • Endast inspelningar av hög teknisk kvalitet kan godkännas. De tävlande är själva ansvariga för eventuella kostnader för att spela in på nytt eller editera undermåliga inspelningar.
 • De tävlande ombeds skicka sin musik som musikfiler.
 • HIBC uppmanar tävlande att ha med sig ljudfilen på en ljudapparat (t.ex. smartmobil, iPad, Ipod,…) och på en CD-skiva som säkerhetskopia.

 

Uppföranderätt och royalty

 • Genom att delta i denna tävling avstår tävlande från all ersättning i fall av televisering och/eller annan inspelning under tävlingens gång inklusive prisceremonin och galauppvisningen.
 • HIBC förbehåller sig rätten att använda alla fotografier och videoinspelningar av deltagarnas prestationer under tävlingen i sin marknadsföring.
 • Inga royalties eller ersättningar kommer att betalas.
 • Tävlande måste försäkra sig om att de äger rätt att framföra de nutida verk som de valt.

 

Prisutdelningen och galauppvisningen

Alla tävlande som kommer till final, liksom även deras partners, måste gå med på att uppträda vid prisutdelningen och galauppvisningen utan arvode. Juryn väljer programmet vid dessa tillfällen.

 

Bedömningen

 • Alla tävlande kommer att bedömas individuellt av en internationell jury.
 • Juryn väljs av tävlingens organisationskommitté.
 • Varje jurymedlem har en röst.
 • Jurymedlemmarna får inte rösta på en tävlande som är en nära släkting eller anhörig, som arbetar eller studerar vid samma dansorganisation eller som de instruerat inför tävlingen.
 • De nutida numren i semifinalen och finalen med koreografier gjorda efter år 2005 kommer att bedömas av juryn för utdelning av koreografipris.
 • Juryn förbehåller sig rätten att avstå från att dela ut ett eller flera pris och att dela ett pris mellan flera tävlande.
 • Juryn kan även välja att dela ut andra pris och stipendier.
 • Juryns beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.
 • En förteckning över tävlingens pris finns på sidan Pris

 

Tävlandes hälsa

Tävlande kan bli beordrad att genomgå en hälsoundersökning av en fysioterapeut eller en läkare och kan uteslutas från tävlingen om juryn så besluter på basis av undersökningen.

 

Harts

Det är strikt förbjudet att använda harts i repetitionsutrymmena och på scengolvet. Användning av harts kan leda till att tävlande utesluts från tävlingen.

 

 

Reglemente

Variationer för första omgången

I första omgången kan tävlande välja att framföra variationer ur följande baletter.

 

Bajadären
Gamzatti, akt 2 / akt 4
Skuggsolisternas variationer, akt 3
Solor, akt 2

The Cavalry Halt
Alla variationer

Coppélia
Alla variationer 

Le Corsaire
Alla variationer

Don Quijote
Kitri, akt 1
Kitri, akt 3
Dryadernas drottning, akt 2
Dulcinea, akt 2
Cupido, akt 2
Basilio, akt 3

Esméralda
Alla variationer

La Fille mal gardée
Alla variationer

Blomsterfesten i Genzano
Alla variationer

Giselle
Giselle, akt 1
Bond-pas de deux, variationer, akt 1
Myrtha, akt 2
Albrecht, akt 2

Napoli
Pas de six, variationerna

Grand pas classique
Alla variationer

Harlequinade
Alla variationer

Nötknäpparen
Sockerfen, akt 2
Prinsen, akt 2

Paquita
Alla variationer

Faraos dotter
Alla variationer

Raymonda
Alla variationer

Satanella
Alla variationer

Prinsessan Törnrosa
Prinsessan Aurora, akt 1
Prinsessan Aurora, akt 3
Prins Désiré, akt 2
Prins Désiré, akt 3
Prinsessan Florine, akt 3
Fågel blå, akt 3
Syrenfen, prologen
Syrenfen, akt 3

Svansjön
Odette, akt 2
Odile, akt 3
Siegfried, akt 1
Siegfried, akt 3
Pas de trois, variationer, akt 1

La Sylphide
James, akt 1
James, akt 2

Talisman
Alla variationer 

The Flames of Paris
Alla variationer

Reglemente

Variationer och pas de deux för finaler

I finaler kan tävlande välja att framföra variationer eller pas de deux ur följande baletter.

Bajadären
Gamzatti, akt 2 / akt 4
Skuggsolisternas variationer, akt 3
Solor, akt 2

The Cavalry Halt
Alla variationer
Marias och Peters Pas de deux

Coppélia
Alla variationer 
Swanildas och Franz Pas de deux, akt 2

Le Corsaire
Alla variationer
Medoras och Slavens Pas de deux, akt 1
Slavflickans och Handelsmannens Pas de deux, akt 2

Don Quijote
Kitri, akt 1
Kitri, akt 3
Dryadernas drottning, akt 2
Dulcinea, akt 2
Cupido, akt 2
Basilio, akt 3
Kitris och Basilios Pas de deux, akt 3

Esméralda
Alla variationer
Dianas och Acteons Pas de deux
Grand pas de deux

La Fille mal gardée
Alla variationer
Lisas och Colin Pas de deux, akt 2

Blomsterfesten i Genzano
Alla variationer
Pas de deux

Giselle
Giselle, akt 1
Bond-pas de deux, variationer, akt 1
Myrtha, akt 2
Albrecht, akt 2
Bond-pas de deux, akt 1
Pas de deux, akt 2

Napoli
Pas de six, variationerna

Grand pas classique
Alla variationer
Pas de deux

Harlequinade
Alla variationer
Pas de deux

Nötknäpparen
Sockerfen, akt 2
Prinsen, akt 2
Sockerfens och Prinsens Pas de deux, akt 2

Paquita
Alla variationer

Faraos dotter
Alla variationer

Raymonda
Alla variationer
Raymondas och de Briennes Pas de deux, akt 3

Satanella
Alla variationer
Pas de deux, Karneval i Venedig

Prinsessan Törnrosa
Prinsessan Aurora, akt 1
Prinsessan Aurora, akt 3
Prins Désiré, akt 2
Prins Désiré, akt 3
Prinsessan Florine, akt 3
Fågel blå, akt 3
Syrenfen, prologen
Syrenfen, akt 3
Prinsessan Florines och Fågel blås Pas de deux, akt 3
Prinsessan Auroras och Prins Désirés Pas de deux, akt 3

Svansjön
Odette, akt 2
Odile, akt 3
Siegfried, akt 1
Siegfried, akt 3
Pas de trois, variationer, akt 1
Odiles och Siegfrieds Pas de deux, akt 3

La Sylphide
James, akt 1
James, akt 2

Talisman
Alla variationer
Pas de deux 

The Flames of Paris
Alla variationer
Pas de deux