Anmälningen har börjat

Anmälningen har börjat den 1 november 2019 och pågår till den 31 januari 2020.

Sökande ska fylla i en ansökningsblankett och bifoga alla bilder och dokument och 100-euro deltagaravgift som krävs inom utsatt tid. Uttagningen sker huvudsakligen på basis av insänd video. Deltagarna väljs av HIBC:s uttagningskommitté i början av våren 2020. 

Läs mer och anmäla dig på sidan http://ibchelsinki.fi/sv/attend/